Kurz Dávid

DESATORO KURZ DÁVID - "10 D"

 

1. Dochvíľnosť /načas/

2. Disciplína /byť verný, dôsledný, vytrvať, nepoľaviť v nasadení/

3. Dvadsať min. modlitby /aspoň 20 minút denne/

4. Denník /písať si, čo ťa osloví, čo odhalíš, pracovať s ním/

5. Domáca úloha a výzvy /plniť ich/

6. Diskusia /otázky, nejasnosti, písať na mail, pýtať sa/

7. Dôvera /sme uzavretá skupina, je to medzi nami, vzájomne si dôverujeme, že ideme spolu do toho/

8. Duchovný boj /nezabudnime, že keď vstupujeme do Božích vecí, diablovi sa to nepáči/

9. Dozrievanie /rásť od slávy k sláve/

10. Duch Svätý /poturíčny čas, byť otvorený a vydaný DS, aby konal v nás/

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 

1. Dĺžka kurzu - 4 týždne

2. Intenzita - Pondelok - Piatok (Po-Št - vyučovanie, Pi - zdieľanie)

3. Čas - 18:00 prostredníctvom Zoom stretnutia

Téma 1

Prečo tu som?

Prvý deň nášho kurzu nám priniesol niekoľko otázok. Tá zásadná, na ktorú potrebujeme nájsť odpoveď, aby sme sa mohli posunúť ďalej, znie: „Aký je zmysel môjho života?“ To najdôležitejšie z dnešného vyučovania môžeme zhrnúť v 4 bodoch:

  1. Otcov zámer s nami je väčší ako naše osobné šťastie, sny, ambície. Nie je to len o nás, ale o Ňom, pretože všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

  2. Hľadajme zmysel života, namiesto životného úspechu.

  3. Pýtajme si zjavenie. Najľahší spôsob, ako zistiť, aký zmysel má mať náš život, je opýtať sa Toho, ktorý nás stvoril.

  4. Uverme, že tu nie sme len náhodou.

ÚLOHA Z VYUČOVANIA na doplnenie

 

1. Do čoho si bol ako dieťa zanietený?
2. Ak by si nemusel chodiť do práce, ale nemohol by si zostať doma, ako by si strávil tento čas?
3. Vďaka čomu stratíš pojem o čase a zabudneš na to čo sa deje okolo teba?
4. Aké témy/veci si držíš blízko pri srdci/ťa nadchnú?
5. Aký druh rozhovorov rád vedieš so svojími blízkymi?
6. Čo máš na svojom zozname prianí (čo chceš dosiahnuť/zažiť skôr než zomrieš)? Aký sen by si chcel zrealizovať?

DOMÁCA ÚLOHA

 

Venuj modlitbe 20 minút  a polož Bohu otázku:

Kto pre teba som, ako ma vidíš, ako o mne zmýšľaš?

Napíš/nakresli si do svojho diára (a nespochybňuj) čo počuješ, cítiš, vidíš, vnímaš, nad čím premýšľaš. Nebuď frustrovaný ak nič nepríde hneď počas modlitby. Máš na to celý kurz.

Téma 2

Telo, Duch, Duša (zvyky)

Dnes sme vstúpili do témy „telo, duša, duch“. Všetky tieto naše časti sú navzájom prepojené a ovplyvňujú sa. Preto je kľúčové naučiť sa starať o každú rovnako. Hovorili sme tiež o pozitívnych návykoch a zlozvykoch, ktoré často určujú náš charakter a životný prejav.

DOMÁCA ÚLOHA

1. V modlitbe spolu s Duchom Svätým rozmýšľaj nad svojimi zlozvykmi a návykmi.

2. Vyber si 1 návyk a 1 zlozvyk, ktoré sú najvýraznejšie, resp. najviac ťa obmedzujú a zapíš do zošita.

 

3. Na ďalší sa opýtaj svojho partnera/ blízkeho priateľa. 

Téma 3

Naša myseľ

Vedeli ste, že keď chcete zmeniť svoj život, musíte zmeniť svoje zmýšľanie? Dnešné vyučovanie súviselo práve s touto skutočnosťou. Naučili sme sa, že naša myseľ je ako dom, v ktorom bývame. Preto musíme dávať pozor, z čoho je postavená. Staré múry, postavené z klamstiev nepriateľa, môžeme zboriť a postaviť nové z právd, ktoré o nás hovorí Otec. Nesmieme tiež zabúdať na fakt, že premena zmýšľania je proces (Ef 4. 22-24).

DOMÁCA ÚLOHA

PREMÝŠĽAJ O ČOM PREMÝŠĽAŠ

 

1. Spomeň si na udalosť (alebo udalosti) v nedávnej minulosti, ktoré ti narušili tvoje dni, možno aj spánok a skúmaj o čom a ako si v tých dňoch rozmýšľal. Teda nie ako ti kto ublížil alebo čo sa stalo, ale čo sa prehrávalo v tvojej mysli, aké myšlienkové pochody si mal. Zapíš si to ako minidiagram (snímok 6 z prezentácie).

2. Skúmaj svoje myšlienky v priebehu dňa najbližších 7 dní. Vyber si stimul, ktorý ťa upozorní, aby si preskúmal svoju myseľ. Pripomienka, obraz, pozadie na mobile/počítači, kamienok, prsteň, manželka……. 

Ako inšpirácia je tu plagát, ktorý si môžeš vytlačiť a zavesiť.

Téma 4

Emócie

Emócie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Sú darom od Boha, aby sme aj prostredníctvom nich mohli žiť plnší život. Často sa však stávajú niečím, čo nás prevalcuje  a má nad nami kontrolu. Stávajú sa pre nás nebezpečnými, pretože nám tak ľahko môžu zabrániť vojsť do poverenia a povolania Otca. Dnešné vyučovanie nám však ukázalo, že sa musíme naučiť rozhodovať na základe viery, nie podľa toho, čo vidíme alebo cítime (2 Kor 5, 7). A áno - aj dosiahnutie emočnej slobody je proces 😊

DOMÁCA ÚLOHA

Premýšľaj o svojich emóciach. Ako pomôcku použi ľadovec, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie. 

Vyber si najvýraznejšie emócie, ktoré v poslednej dobe žiješ, zakrúžkuj ich a rozmýšľaj ako spolu súvisia. 

Ak sa v ľadovci nenachádzajú emócie, ktoré prežívaš tak si ich dopíš.

Téma 5

Diskusia

V dnešnej diskusii sme odpovedali na vaše otázky a podnety. Povzbudilo nás zideľanie, ako sa nám darí plniť úlohy a prechádzať témami.

DOMÁCA ÚLOHA

Nájdi si dvoch ľudí, ktorí ťa poznajú a ktorí ti dokážu nastaviť zrkadlo. Ozvi sa im. Viac info k úlohe vo videu.

Téma 6

Naša myseľ II

Máme za sebou šiestu tému nášho Kurzu. Hovorili sme o mysli ako o mieste, kde sa vedie väčšina duchovných bojov. Naše myšlienky môžu stavať hradby, ktoré vytvoria pevnosť. Kameň po kameni si nimi môžeme vystavať bezpečné miesto buď pre Ducha Svätého, alebo pre Nepriateľa. Záleží to od myšlienok, ktorými ju budujeme. Preto si ich potrebujeme neustále strážiť. Naučili sme sa tiež, čo znamená „princíp prvej zmienky“ a aké sú princípy premeny zmýšľania.

DOMÁCA ÚLOHA

Domáca úloha na celý týždeň.

1. Vybral/a si si jeden problém v oblasti emócii alebo myšlienok.

2. Porozmýšľaj ako by si mohol zmeniť pohľad na daný problém.

3. Nájdi v Božom Slove, čo by si mal o tom prehlasovať, čo by si mal zviazať a rozviazať.

4. Pýtaj si zjavenie - nechaj nech Boh hovorí, čo chce On.

Téma 7

Zomieranie starému človeku

Čo vlastne znamená zomierať starému človeku? A prečo je to dôležité? Práve na tieto otázky nám dnes boli odhalené odpovede. Pochopili sme, že ak chceme odhaliť Otcov zámer s nami, musíme sa naučiť zomierať svojmu starému, egoistickému ja. To znamená, že potrebujeme skúmať naše myšlienky aj správanie a odhaľovať klamstvá, túžby a sny, ktoré majú byť vytrhnuté, lebo nie sú od Otca.

DOMÁCA ÚLOHA

1.Popremýšľaj nad nejakým nesplneným/nenaplneným snom, túžbou alebo predstavou

2.Aká emócia, myšlienka prichádza/ sa objavuje pri tomto nenaplnenom sne, túžbe alebo predstave?

3.V modlitbe počúvaj Boha, čo si o tom myslí a pýtaj sa ho 

na túto predstavu, sen alebo túžbu

4.Zapíš si čo ti bude Boh zjavovať.

Téma 8

Emócie II s hosťom

Dnes sme mali šancu posunúť sa ďalej v práci so svojimi emóciami. Spolu so špeciálnymi hosťami sme sa zamýšľali napríklad nad tým, čo znamená skutočný životný úspech. Hovorili sme tiež o tom, aké miesto v našom živote má utrpenie. A dozvedeli sme sa aj niekoľko praktických rád, ako pracovať s negatívnymi emóciami.

DOMÁCA ÚLOHA

1. Pýtaj sa Boha či nie si náhodou "kmeňová bunka" - aby si to pochopil musíš dopozerať video z vyučovania do konca.

Téma 9

Charakter

Nechaj Ducha Svätého, aby pracoval aj na tebe, nie len cez teba. Toto je jedna z najdôležitejších myšlienok dnešného vyučovania. Dozvedeli sme sa ale aj o ekosystémoch, ktoré v nás fungujú (duševný, duchovný a ekosystém mysle). A tiež aj o princípe, ktorý nám pomôže dostať sa von zo „zacyklenia“ v našich zaužívaných spôsoboch reakcií, správania, či myslenia.

DOMÁCA ÚLOHA

1. V modlitbe sa pýtaj Otca, aký ekosystém ti chce pomôcť rozvíjať alebo zastaviť.

2. Aké slovo/proroctvo si dostal, podľa ktorého si nastavíš nové myšlienkové návyky?

Téma 10

Diskusia

Dnes sme sa v diskusii vrátili k predošlým témam a odpovedali na otázky. Bol to požehnaný čas modlitby, diskusie a zdieľania. Hoci vidíme, že to nie je jedoduché vieme, že sme vykročili na cestu slobody a bez boja to nepôjde - ale my vieme a veríme, že tento boj neprehráme. 

Téma 11

Sirotstvo a synovstvo

Začali sme nový týždeň nášho kurzu a v ňom sme vkročili do témy synovstva a identity. Aby sme žili ako synovia a dcéry Kráľa, potrebujeme budovať svoju identitu prostredníctvom vzťahu s Ním. Synovia (a samozrejme aj dcéry) sa nepotrebujú ničoho báť, nemusia nič skrývať, ani nič dokazovať. Sú si vedomí svojej hodnoty a sú autentickí. Na dnešnom vyučovaní sme tiež skúmali, na ktorej úrovni vzťahu s Otcom sa nachádzam, a či sa v rôznych životných situáciách správam ako syn alebo ako sluha.

 

Link na video z prezentácie.

https://www.youtube.com/watch?v=PdeFB6pCHkY

DOMÁCA ÚLOHA

1. Stiahni si priloženú tabuľku

2. V priloženej tabuľke zakružkuj 2 oblasti, v ktorých si už synom a 2 oblasti, kde si ešte sirotou.

3. V modlitbe tieto oblasti odovzdaj Otcovi

Téma 12

Talenty a charizmy

Dnes znovu so špeci hosťom a v zaujímavej téme! Vypočuli sme si vyučovanie o daroch a charizmách. Naučili sme sa, aký je v nich rozdiel a ako ich máme používať. Dôležité je, aby sme vedeli, aké sú naše prirodzené talenty a zveľaďovali ich. Rovnako dôležité je ale aj rozpoznať charizmy, ktoré sme dostali skrze Ducha Svätého a zmocňovať sa ich.

 

DOMÁCA ÚLOHA

 

1. Skúsme si do zápisníka vypísať dve/tri oblasti – prirodzené dary , schopnosti alebo charizmy.

2. Napíš si k ním praktické kroky ako ich uplatňovať alebo ďalej rozvíjať v niečom, čo som doteraz nerobil/a

3. Zároveň to skús zrealizovať – napr. mám dar povzbudzovať tak si stanovím, že skúsim tento týždeň aspoň jedného človeka povzbudiť každý deň.

Ako pomôcku môžeš použiť modlitbový denník, proroctvá ktoré si dostal/a a pod.

Téma 14

Cesta poslania

Dnešným vyučovaním nás znovu previedol špeciálny hosť. Ako to už s ním býva, priniesol nám veľa nového a staré objasnil v novom svetle. Hovoril o životnom povolaní, ktoré v prvom rade nie je o dosiahnutí niečoho. Ale je o tom, aby sme sa stali odkazom. Oboznámil nás tiež s 5 mylnými predstavami o povolaní a 4 prvkami povolania. Ak by bola len jedna veta, ktorú si dnes večer chceš zapamätať, nech je to možno táto: „Jadro povolania je to, kým sa stávaš, nie to, čo robíš.“

DOMÁCA ÚLOHA

Téma 13

Prečo nevidím to, čo na mne vidí Otec?

Na dnešnom vyučovaní sme sa znovu posunuli v téme našej identity – identity Božej dcéry, Božieho syna. Hovorili sme o prekážkach, ktoré nám bránia v tom, aby sme sa na seba pozerali Otcovými očami (nálepky, klamstvá, okolnosti, myšlienky, emócie, neviera). Dozvedeli sme sa, kde nájdeme to, čo si o nás myslí Otec (Sväté písmo, proroctvá, slová, ktoré som prijal od Neho v modlitbe). A dostali sme niekoľko tipov, čo robiť, aby sme sa videli tak, ako nás vidí On (dávať pozor na to, čo počúvame, posilniť svoje ekosystémy, pripomínať si svedectvá a proroctvá).

DOMÁCA ÚLOHA

1. Čo ti dnes Otec pripomenul? Alebo ti povedal niečo nové o tebe?

2. Povedz to manželovi/manželke, priateľovi/ priateľke.

Téma 15

Denodenné kráčanie s Kristom

V prvý deň posledného týždňa nášho kurzu sme vkročili do niekoľkých dôležitých otázok. Dokážem napriek životným okolnostiam rozvíjať to, čo do mňa Boh vložil? O čo mi ide v každodennom kráčaní s Otcom? Nestrácam Otca z dohľadu? Rozprávali sme o tom, že dennodenný život s Bohom je: 1. o vzťahu s ním a o vzťahoch s ostatnými ľuďmi, 2. o zmluve, ktorá znamená, že robím to, čo chce Otec, nie to čo chcem ja.

DOMÁCA ÚLOHA

Pre manželov - vyjadrite si navzájom lásku (najviac ako viete) a potom vyznajte lásku Otcovi s vášňou.

Pre slobodných - vyjadrite úctu, priazeň, vďaku niekomu, kto je pre vás blízky a potom vyjadrite lásku Otcovi s vášňou.

Téma 16

Správcovstvo

Čo vlastne znamená správcovstvo, aký je múdry správca a ktoré veci sme dostali na spravovanie, nám na dnešnom vyučovaní hovoril špeciálny hosť. Dozvedeli sme sa, že Otec nám dal do správcovstva samých seba a preto sa máme prinášať ako investícia do Božieho kráľovstva. Aby sme boli múdri správcovia potrebujeme verne a bezúhonne spravovať tieto štyri oblasti: telo, naše schopnosti (obdarovanie), čas a hmotné statky.

DOMÁCA ÚLOHA

Urob si listinu správcovstva - čo spravujem a pozri sa na to z Božieho pohľadu - a odšrtvaja si čo spravuješ dobre a čo by si mal spravovať iným spôsobom. ( Pozri video pre lepšie pochopenie :)

Téma 17

Kľúč k životu

Dnes sme hovorili o princípoch a oblastiach, ktoré nám môžu pomôcť nájsť si kľúč k životu. Princípov môžeme mať, samozrejme, niekoľko. My sme si spomenuli tieto: robiť bežné veci výnimočným spôsobom, byť zodpovedným správcom, pozerať na každú úlohu ako na tréning pre moje poslanie, vzbudzovať v sebe nadšenie aj vtedy, keď to možno necítim, hľadať najprv Jeho kráľovstvo.  Aby sme mohli žiť svoje poslanie, mali by sme rásť a dozrievať v týchto oblastiach: modlitba (vzťah s Bohom), oddych, práca/aktivita, vzťahy.

DOMÁCA ÚLOHA

Vytvor si základný kľúč k životu - (použi pracovný list)

​​​

Téma 18

Nie si na to sám

Posledné vyučovanie nášho kurzu sme zakončili dôležitou témou o Duchu Svätom. Aby sme sa videli tak, ako nás vidí Otec, potrebujeme Ho prijať a dovoliť Mu premieňať naše zmýšľanie, emócie...  celého človeka. Potrebujeme sa tiež prestať spoliehať na seba a pustiť Ducha Svätého do svojich darov a schopností, aby ich mohol umocniť nadprirodzeným spôsobom. Hovorili sme aj o tom, že odhalenie našich slabostí je oslobodzujúce, a že na tejto ceste nie je dobré byť sám.  Taktiež sme boli povzbudení počúvať prorokov, ktorí nás budú uvoľňovať do  povolania a poverenia Otca. A zároveň byť takými prorokmi pre našich bratov a sestry.

DOMÁCA ÚLOHA

Napíš si záväzok na čom a ako chceš pracovať cez prázdniny

KONTAKT

adresa:

Hrabovská cesta 1

03401 Ružomberok

facebook:

spolocenstvopriku

instagram:

spolocenstvo pri ku