top of page
SÚSTREDENIA ZO SPIRITUALITY

SZS

Od roku 2016 sme súčasťou univerzitnej pastorácie UPaC, kedy sme spolu s univerzitnými kaplánmi pripravili nový evanjelizačný program pre našich študentov. Program je určený pre prvákov

v rámci duchovných cvičení. Postupne sme prechádzali týmito témami: zmysel života, identita, Božia láska, hriech a pokánie, Ježiš Kristus a jeho prijatie.

POKRAČOVANIE SZS

UČENÍCKY KURZ

Tento kurz je pre študentov, ktorí sa zúčastnili evanjelizačného programu Refresh alebo SZS. Cieľom tohto kurzu je posunúť sa „na vyšší level“ viery.  Mladí ľudia sú vedení k osobnejšiemu vzťahu

s Bohom. Kurz im pomáha objaviť, prežiť a prijať povolanie učeníka, ktoré je vlastné každému kresťanovi.

POKRAČOVANIE UČENÍCKEHO KURZU

ANIMÁTORSKÝ ROČNÍK

Je určený pre ľudí, ktorí po ukončení učeníckeho kurzu chcú aj naďalej rásť vo viere a zapájať sa aktívne do služby v rámci spoločenstva. Účastníci sa stretávajú na pravidelných modlitbách, katechézach a skupinkách, kde zdieľajú svoj osobný život

a povzbudzujú sa navzájom svedectvami.

ĎALŠIA NAŠA SLUŽBA

INÉ KURZY

04

ALFA, REFRESH, NASLEDUJ KRISTA - cieľom stretnutí je občerstviť ľudí na duchu a pomôcť im obnoviť vzťah s Bohom. Tento evanjelizačno – formačný program je zameraný na svedectvá, modlitbu, zdieľanie v skupinkách a vyučovania, zamerané na kerygmu a piliere duchovného života.

V rámci spoločenstva sa venujeme aj takzvaným diakoniám ako sú tanec a vlajky, hudobná diakonia a pod.

bottom of page