top of page

KONFERENCIE

prorok, apoštol, evanjelista, pastier, učiteľ

"A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov

a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov

a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, ... Ef 4,11-13"

VÍZIA KONFERENCIÍ

Nakoľko rozpoznanie a identifikovanie vlastného povolania vnímame ako dôležitú prioritu pre každého aktívneho kresťana, naše spoločenstvo od roku 2010 každoročne organizuje konferencie zamerané na témy piatich služobností - prorok, evanjelista, apoštol, pastier, učiteľ.   

Veríme, že je potrebné vychovať generáciu kresťanov, ktorí ako apoštoli, proroci, evanjelisti, učitelia a pastieri dopomôžu

k príprave svätých na budovanie Kristovho tela.

konferencia PROROK I. II
konferencia EVANJELISTA I. II
konferencia APOŠTOL I. II
konferencia PASTIER
konferencia učiteľ
UKÁŽKA
OBJEDNAŤ

UKÁŽKY Z KONFERENCIÍ

bottom of page