top of page

PRAVIDELNÁ FINANČNÁ PODPORA

Pre pravidelnú podporu je potrebné zriadenie trvalej platby na č.účtu:

ČÍSLO ÚČTU

IBAN: SK92 0200 0000 0026 5390 3353

bottom of page