top of page

SEMINÁR PRE ŽENY

Pozývame všetky ženy, ktoré sa túžia nechať občerstviť, na Seminár učený práve pre ne.

 

Na 10 stretnutiach sa spolu budeme modliť, vypočujeme si prednášky a svedectvá, zažijeme spoločenstvo. 

Prvé stretnutie s témou „Miloval ťa prvý“ sa uskutoční

21. novembra (pondelok) o 17:00 vo Farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku. 

 

Témy a termíny ďalších stretnutí nájdete na plagáte. 

Každé stretnutie je otvorené a bude trvať max. 1,5 hodiny.

,,Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ,,Daj sa mi napiť!“

My ženy sme často tie, ktoré sa stále o niekoho staráme, slúžime iným a zabúdame na seba, a práve toto bude priestor, kedy bude slúžené práve nám, priestor, kedy si budeme môcť vybrať lepší podiel a sadnúť si k Ježišovým nohám ako Mária.

Cieľ: pomôcť ženám vo farnosti bližšie spoznať Ježiša

a (znovu) sa rozhodnúť pre život s ním. Takisto chceme poskytnúť spoločenstvo, prijatie, povzbudenie, formáciu

a sprostredkovať našu osobnú skúsenosť.

 

On miloval Ťa prvý!

Jeho láska trvá a vábi, nežne pozýva.

 

Objav kto si v Ňom.

Milovaná... Tak nádherná, vzácna a drahá Jeho očiam. 

Si Jeho túžba.

Nebojuj.

Prosím, zlož zbrane a len pristúp bližšie...

Povedz ÁNO, chci VIAC.

On... sa postará.

the film
bottom of page