top of page

Krista

nasleduj

INFORMÁCIE

Kurz je otvorený pre verejnosť, ale počet miest je limitovaný. Kurz bude prebiehať v priestoroch univerzitného pastoračného centra

v Ružomberku, v utorky od 19:00. Súčasťou kurzu bude vyučovanie, modlitba, skupinky a pod.

TERMÍNY

20. a 27. FEBRUÁR 2018

6., 20. a 27. MAREC 2018

10. a 24. APRÍL 2018

TÉMY

MODLITBA, POČÚVANIE BOHA PRI ČÍTANÍ BIBLIE, SVIATOSTI, ODPUSTENIE, ŽIVOT V MOCI DUCHA, SVET, TELO, DIABOL, AKÉ JE MOJE POSLANIE

INFO PRE PRVÁKOV Mgr. a DRUHÁKOV Bc.:

za tento kurz získate 6b k predmetu Sústredenia zo spirituality

REGISTRÁCIA UKONČENÁ
bottom of page