top of page

konferencia

UČITEĽ

5.-8.5.2017 TATRANSKÁ LOMNICA

DÔLEŽITOSŤ, MIESTO A POSLANIE

AKO VYUČOVAŤ

úrad učiteľa

TÉMY KONFERENCIE

KTO JE UČITEĽ

identita

spolupráca s inými službami

úskalia

typy učiteľa

"A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme ..." Ef4, 11-13.

O KONFERENCII

Pred niekoľkými rokmi sme ako spoločenstvo prijali víziu venovať sa piatim službám (úradom, služobnostiam), ktoré sú uvedené v liste Efezanom 4,11-13.

V spolupráci s misionárom Judeom Antoineom a o. Jánom Bucom organizujeme tento rok v poradí 8. konferenciu, ktorej predchádzali konferencie na tému prorok, evanjelista,  apoštol a pastier. Veríme, že je potrebné vychovať generáciu kresťanov, ktorí ako apoštoli, proroci, evanjelisti, učitelia a pastieri dopomôžu k príprave svätých na budovanie Kristovho tela.

témy konferencie

Konferencia je určená pre vedúcich, animátorov, kňazov, laikov, pre všetkých, ktorí odhaľujú v sebe učiteľské srdce a obdarovanie.

PREDNÁŠAJÚCI

Jude Antoine

Katolícky laický misionár z Malajzie

o.Ján Buc

Kňaz, predseda ZKSM, štatutárny zástupca Yes, we can, o. z.

Mário Tomášik

Vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

dôležité informácie

Konferencia bude prebiehať v Hoteli Morava, Tatranská Lomnica.

Poplatok za konferenciu je 85,-€ vrátane ubytovania, stravy a konferenčného poplatku.

Pre deti je cena 22,-€ a 40,-€ v závislosti od výberu stravy a lôžka (viac pri registrácii).

Pre deti od 3 do 12 rokov je zabezpečená detská služba za poplatok 5€/dieťa.

Izby sú dvojky bez balkónov a trojky s balkónom. Pre rodiny s deťmi sú k dispozícii väčšie izby (v prípade záujmu uveďte do poznámky pri registrácii).

Parkovanie je pri hoteli.

bottom of page